icon

Chính sách

Trang chủ / Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐIỀU 1. GIỚI THIỆU

1. Chào mừng Bạn đến với (các) sản phẩm, dịch vụ được vận hành bởi Nhà phát hành FUNZY (gọi chung là "FUNZY" hoặc "Chúng tôi"). FUNZY nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với các trò chơi điện tử trên mạng của FUNZY ("Trò Chơi") và trang web ("Trang Web") của Chúng tôi. FUNZY hiểu rõ tầm quan trọng của Dữ Liệu Cá Nhân mà Bạn đã tin tưởng giao cho FUNZY và tin rằng FUNZY có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật thông tin này ("Chính Sách Bảo Mật" hay "Chính Sách") được thiết kế để giúp Bạn hiểu được cách thức FUNZY thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà Bạn đã cung cấp cho FUNZY và/hoặc lưu giữ thông tin về Bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp Bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Bạn. Chính sách bảo mật này cũng được thiết kế để hỗ trợ Khách hàng của FUNZY hiện đang sống tại Liên Minh Châu Âu (EU) hiểu được các quyền của họ đối với các Dữ Liệu Cá Nhân được quy định tại Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU khi họ sử dụng Dịch vụ.

2.  "Các Dịch Vụ" hoặc "Dịch Vụ": có nghĩa là các Trò Chơi và/hoặc Trang Web và/hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do FUNZY cung cấp.

3. "Dữ Liệu Cá Nhân": có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính hoặc từ dữ liệu đó mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu và thông tin liên hệ.

4. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với FUNZY hoặc truy cập Trang Web, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này và theo đây Bạn đồng ý cho phép FUNZY thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

5. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP FUNZY THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA FUNZY HAY TRUY CẬP TRÒ CHƠI HOẶC TRANG WEB CỦA FUNZY. Nếu Chúng tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật của mình, Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính Sách Bảo Mật sửa đổi trên Trang Web của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần sự đồng ý trước của Bạn. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ của FUNZY được xem là Bạn đã đồng ý với Chính Sách Bảo Mật sửa đổi đó. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý xem lại Chính Sách Bảo Mật để cập nhật nội dung hiện hành.

ĐIỀU 2. FUNZY BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

1. FUNZY thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên các hệ thống của FUNZY. Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của FUNZY. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân thủ nghĩa vụ đó. 

2. FUNZY sẽ duy trì lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. FUNZY sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi hệ thống lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi FUNZY có lý do hợp lý để xác định rằng:

(a) Việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa;

(b) Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào của FUNZY;

(c) Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. 

Nếu Bạn ngừng sử dụng Các Dịch Vụ của FUNZY hoặc quyền của Bạn được sử dụng Trang Web, Trò chơi và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc được rút lại, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Bạn.

ĐIỀU 3. KHI NÀO FUNZY SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

1. FUNZY có thể thu thập dữ liệu cá nhân về Bạn trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn như:

(a) Khi Bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của FUNZY hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;

(b) Khi Bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của FUNZY, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

(c) Khi Bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến  bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của FUNZY;

(d) Khi Bạn tương tác với Chúng tôi qua Trò Chơi, Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của FUNZY. Trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Bạn tương tác với các Trò Chơi hoặc Trang Web của Chúng tôi;

(e)  Khi Bạn tương tác với Chúng tôi qua các phương tiện khác như  các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, email, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội;

(f) Khi Bạn thực hiện các giao dịch thông qua trang Trò Chơi hoặc Trang Web của FUNZY;

(g) Khi Bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho FUNZY;

(h) Khi Bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, trò chơi hoặc các sự kiện theo trò chơi điện tử hoặc tham gia các chương trình khuyến mại;

(i) Trong quá trình Bạn chơi (các) trò chơi điện tử; 

(j) Khi Bạn gửi dữ liệu cá nhân của Bạn cho FUNZY vì bất kỳ lý do gì.

ĐIỀU 4. FUNZY SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

1. Dữ liệu cá nhân mà FUNZY có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Họ tên;

(b) Địa chỉ email;

(c) Ngày tháng năm sinh;

(d) Thông tin của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, và ngày cấp, nơi cấp);

(e) Địa chỉ cư trú;

(f) Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

(g) Số điện thoại;

(h) Giới tính;

(i) Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch Vụ của FUNZY;

(j) Bất kỳ thông tin nào khác về Bạn khi Bạn đăng nhập và sử dụng Các Dịch Vụ của FUNZY; 

2. Bạn đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Bạn sẽ thông báo cho FUNZY khi phát hiện những thông tin nào không chính xác về Bạn hoặc khi có sự thay đổi thông tin. FUNZY bảo lưu quyền (tùy theo quyết định riêng của FUNZY) được yêu cầu bổ sung các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Bạn cung cấp.

3. Nếu Bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook, Google), tài khoản ứng dụng (như tài khoản Apple) của Bạn ("Tài Khoản Mạng Xã hội") hoặc số điện thoại của Bạn để đăng nhập, sử dụng Các Dịch Vụ của FUNZY hoặc liên kết với tài khoản FID của Bạn thì Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, FUNZY có quyền truy cập thông tin về Bạn mà Bạn đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã hội, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này và FUNZY sẽ quản lý, sử dụng các Dữ Liệu Cá Nhân này của Bạn theo các quy định của Chính Sách này tại mọi thời điểm.

4. Nếu Bạn không muốn Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nói trên, Bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của FUNZY theo thông tin tại Điều 15 dưới đây. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục "Bạn có thể rút lại sự cho phép, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi bằng cách nào?" dưới đây. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng, việc Bạn từ chối hoặc hủy bỏ cho phép Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể ảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của FUNZY.

ĐIỀU 5. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

1. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị mà Bạn gửi thông tin có thể được một máy chủ ghi lại khi Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của FUNZY. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị duy nhất (UDID), mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của FUNZY, thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Bạn. Nếu Bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách hàng đã truy cập sử dụng Trò Chơi và Trang Web của Chúng tôi như thế nào.

2. Các Dịch Vụ của FUNZY được cung ứng thông qua các ứng dụng di động có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động mà Bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, …. Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn như các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà Bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến Bạn dựa trên vị trí của Bạn hoặc cho phép Bạn chia sẻ vị trí của Bạn cho các Người sử dụng khác. Đây như là một phần của các Dịch Vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của Chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, Bạn có thể rút lại sự cho phép Chúng tôi thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của Bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu Bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của Bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của Bạn.

3. Các Dịch Vụ của FUNZY có thể sử dụng các công nghệ như ARKit (Augmented Reality Kit hay gọi tắt là AR – Công nghệ thực tế ảo), Camera API, TrueDepth API … hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng. Đối với các thông tin này, Chúng tôi không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng được cung cấp trong ứng dụng. Bạn có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất kỳ lúc nào (nhưng Bạn cần lưu ý rằng, khi Bạn ngừng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được).

ĐIỀU 6. COOKIES

1. Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi thu thập hoặc chia sẻ thông tin. Việc đó sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang Web, Trò Chơi của mình và Các Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Bạn, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Bạn và cho Chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Trang Web được sử dụng hay truy cập bởi bao nhiêu người và từ đó Chúng tôi có thể theo dõi những hoạt động trong Trang Web hoặc Các Trò Chơi của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem hoặc các trò chơi điện tử mà Bạn đã chơi hay theo dõi giỏ hàng của Bạn. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Bạn thực hiện thao tác này Bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web, Trò Chơi hoặc Các Dịch Vụ của Chúng tôi.

ĐIỀU 7. FUNZY SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO FUNZY NHƯ THẾ NÀO?

1. FUNZY có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

(a) Để xem xét, xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Bạn với Chúng tôi hoặc giao dịch, thư từ của Bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ của Chúng tôi;

(b) Để quản lý, điều hành việc Bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Trang Web, các Trò Chơi của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các sở thích của Bạn, quan hệ về tài khoản người dùng của Bạn với Chúng tôi;

(c) Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch của Bạn đối với Các Dịch Vụ của FUNZY hoặc thông báo cho Bạn các vấn đề về dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

(d) Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, điều khoản sử dụng nào được áp dụng liên quan đến Các Dịch Vụ;

(e) Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(f) Để nhận dạng và/hoặc xác minh thông tin về Bạn;

(g) Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

(h) Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi Bạn hoặc thay mặt Bạn;

(i) Để liên hệ với Bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, tin nhắn fax, email, thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của Bạn với Chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của Chúng tôi có thể dẫn tới tiết lộ một số dữ liệu cá nhân nhất định về Bạn trong quá trình vận chuyển/cung cấp các tài liệu đó như thông tin ghi trên bìa bên ngoài của bao bì/phong bì;

(j) Để thông báo cho Bạn khi một người dùng khác đã gửi cho Bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho Bạn trong các Trò chơi hoặc trên Trang Web;

(k) Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển Các Dịch Vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển hoặc lập đặc tính sản phẩm), để phân tích cách thức Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, từ đó cải thiện Các Dịch Vụ của Chúng tôi và cải thiện trải nghiệm khách hàng của Bạn;

(l) Để cho phép quảng cáo và các hoạt động kiểm tra, khảo sát khác đối với Các Dịch Vụ nhằm hiểu được trải nghiệm của người dùng với Các Dịch Vụ của FUNZY;

(m) Vì mục đích tiếp thị và gửi cho Bạn qua các thông tin và tài liệu quảng bá liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm, dịch vụ của các bên thứ ba mà FUNZY có thể hợp tác hoặc liên kết). Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký nhận các tài liệu tiếp thị điện tử. 

(n) Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành và các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(o) Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế của FUNZY;

(p) Để kiểm tra Các Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc hoạt động của FUNZY;

(q) Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi hay không hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Bạn với Chúng tôi;

(r) Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;

(t) Bất kỳ mục đích hợp pháp nào (gọi chung là "Các Mục Đích") mà Chúng tôi thông báo cho Bạn tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn.

2. Vì Các Mục Đích mà Chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, do đó có thể có các mục đích khác chưa được thể hiện ở bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của Bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu không cần có sự đồng ý của Bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

ĐIỀU 8. FUNZY CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

1.  Vì một hay nhiều Các Mục Đích tại Điều 7 nói trên, trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho Bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn:

  1.  Các nhà phát triển Trò Chơi
  2. Các công ty liên kết, nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Chúng tôi như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;
  3. Tòa án hoặc bất kỳ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tuân thủ đúng quy trình pháp lý;
  4. Những người dùng khác của FUNZY;
  5. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể, chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của FUNZY, trong đó dữ liệu cá nhân FUNZY lưu giữ về người dùng nằm trong các tài sản được chuyển nhượng hoặc cần xử lý trong các giao dịch này; 

2. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để yêu cầu Bên thứ ba phối hợp ngăn chặn việc tiết lộ trái phép Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và Chúng tôi cũng chỉ cung cấp những Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi phục vụ cho mục đích công việc giữa Chúng tôi và Bên thứ ba. Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bạn theo quy định của các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối, chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc các nội dung có độc không phải lỗi của Chúng tôi.

ĐIỀU 9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM (TRỪ TRẺ EM ĐANG SINH SỐNG TẠI EU)

1. Chúng tôi đề cao vấn đề tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Các Dịch Vụ. Bởi vậy, các Dịch Vụ của Chúng tôi chỉ cung ứng cho đúng đối tượng phù hợp với từng loại Dịch vụ được Chúng tôi quy định rõ ràng tại các trang Web, nền tảng cung cấp Dịch Vụ. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được phép đăng ký tài khoản và chỉ sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi thông qua tài khoản đăng ký của cha mẹ hoặc người giám hộ với điều kiện được sự cho phép của cha mẹ/ người giám hộ trong trường hợp Dịch vụ có thể cung cấp cho người dưới 14 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em và Chúng tôi sẽ sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em dưới 14 tuổi.

ĐIỀU 10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

1. Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

2. Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi có thể sử dụng AppsFlyer, một nền tảng ứng dụng tiếp thị được cung cấp bởi AppsFlyer Ltd. ("AppsFlyer"). AppsFlyer sử dụng bộ SDK (Software Development Kit) được đặt vào thiết bị của Bạn để giúp Chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa việc cung ứng Các Dịch Vụ đến cho Bạn. Thông tin được tạo bởi SDK về việc Bạn sử dụng ứng dụng của Chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của Bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi AppsFlyer trên các máy chủ đặt trên toàn cầu. AppsFlyer sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động của ứng dụng dành cho các nhà phát triển, vận hành ứng dụng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của ứng dụng và việc sử dụng Internet. AppsFlyer cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt AppsFlyer. AppsFlyer sẽ không liên kết địa chỉ IP của Bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà AppsFlyer nắm giữ.

3. Chúng tôi và các bên thứ ba có thể cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Bạn sử dụng trên hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng và cho phép một bên thứ ba xem thông tin nhận dạng của Bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị của Bạn hoặc thông tin khác chẳng hạn như Trò Chơi mà Bạn đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào và bất kỳ cookie, bộ SDK nào trước đây Bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của FUNZY. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

ĐIỀU 11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA

1. FUNZY không đảm bảo tính bảo mật đối với Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc thông tin khác mà Bạn cung cấp trên các trang web, ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân đó. Khi Bạn tiến hành các thao tác đặt hàng hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân, Chúng tôi đề nghị sử dụng tính năng bảo mật. Tất cả Dữ Liệu Cá Nhân hoặc thông tin cá nhân Bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để đảm bảo giới hạn quyền truy cập như mô tả bên trên.

2. Nhằm cung cấp cho Bạn giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết và hiển thị bên trong Trang Web hoặc Trò Chơi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web hoặc Trò Chơi của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.

3. Do đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web được liên kết của bên thứ ba này. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Bạn và do đó Bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web và Trò Chơi của Chúng tôi và Chúng tôi rất  hoan nghênh ý kiến phản hồi của Bạn về các trang web của bên thứ ba được liên kết này.

ĐIỀU 12. BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

  1. Rút lại sự đồng ý:

(a) Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản, email hoặc gọi điện cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi theo thông tin tại Điều 15 của chính sách này và Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách Bảo Mật này và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật.

(b) Tuy nhiên, việc Bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho Bạn và Chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của Bạn và/hoặc hợp đồng của Bạn với Chúng tôi và không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Bạn.

  1. Yêu cầu truy cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

(a) Nếu Bạn đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc trên Trang Web hoặc Trò Chơi. Nếu Bạn chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Bạn để xác định danh tính của Bạn cũng như bản chất yêu cầu của Bạn để có thể giải quyết yêu cầu của Bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của Bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của Chúng tôi theo Email hotro@funzy.vn hoặc liên hệ tại đường dây nóng 1900636919.

(b) Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho Bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của Bạn. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn thông tin lệ phí bằng văn bản hoặc email. Vui lòng lưu ý rằng Chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của Bạn trừ phi Bạn đã đồng ý đóng phí.

(c) Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

ĐIỀU 13. QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHO NGƯỜI DÙNG TẠI CÁC QUỐC GIA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

1. Quy định tại Điều này chỉ áp dụng nếu Bạn đang sinh sống tại Liên Minh Châu Âu ("EU"). Các điều khoản này được ưu tiên áp dụng hơn trong trường hợp có sự khác biệt trong các điều khoản khác của Chính Sách Bảo Mật này. 

2. Tính Linh Động

(a) Bạn có quyền nhận từ Chúng tôi các Dữ Liệu Cá Nhân mà Bạn đã cung cấp trước đó cho Chúng tôi và các thông tin đã được xử lý dựa trên sự cho phép của Bạn theo định dạng được cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc bằng máy và có quyền yêu cầu Chúng tôi chuyển các Dữ Liệu Cá Nhân này cho Bên khác.

(b) Nếu Bạn muốn Chúng tôi chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân cho Bên thứ ba, Bạn vui lòng đảm bảo các chi tiết của Bên thứ ba này và lưu ý rằng Chúng tôi chỉ có thể thực hiện theo yêu cầu của Bạn khi các yêu cầu này khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo mật các Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các Dữ Liệu thu được từ kết quả xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn khi Bên thứ ba nhận được các dữ liệu này. Chúng tôi cũng có thể không cung cấp cho Bạn các Dữ Liệu Cá Nhân nhất định của Bạn nếu việc cung cấp này gây trở ngại cho các quyền khác (ví dụ khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi đã thu thập được có thể làm lộ thông tin của cá nhân khác).

3. Xóa Dữ liệu

  Bạn có thể yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đã thu thập được trong các trường hợp sau đây:

(a) Bạn tin rằng các Dữ liệu Cá nhân này không còn cần thiết để Chúng tôi nắm giữ các Dữ liệu cá nhân của Bạn;

(b) Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi đã thu thập được dựa trên sự cho phép của Bạn và hiện tại Bạn mong muốn rút lại sự cho phép của Bạn và không có bất cứ cơ sở nào khác để Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân này;

(c) Chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn căn cứ vào các lợi ích hợp pháp của Chúng tôi và Bạn phản đối việc xử lý này. Vui lòng cung cấp cho Chúng tôi thông tin chi tiết về lý do phản đối của Bạn để Chúng tôi có thể đánh giá xem liệu Chúng tôi có đang lạm quyền trong việc xử lý và lưu trữ Dữ liệu cá nhân đó của Bạn hay không;

(d) Bạn không còn muốn Chúng tôi tiếp tục sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đã được thu thập bởi Chúng tôi để gửi các quảng cáo, các đề xuất đặc biệt, các chương trình bán hàng và các chương trình may mắn;

(e) Bạn tin tưởng rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn mà Chúng tôi thu thập được được xử lý một cách trái luật bởi Chúng tôi.

Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt các lý do của Bạn để hỗ trợ Chúng tôi trong việc xác định liệu Bạn có cơ sở hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân nếu có cơ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật để Chúng tôi thực hiện việc này (ví dụ: thực hiện theo quy định của pháp luật của quốc gia sở tại – nơi Nhà phát hành FUNZY đặt trụ sở chính hoặc để bảo vệ Chúng tôi trước các yêu cầu pháp lý hoặc đảm bảo quyền tự do ngôn luận). Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết về các trường hợp này. Bạn vui lòng lưu ý rằng sau khi xóa Dữ Liệu Cá Nhân, Chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp dịch vụ như trước khi xóa bởi vì Chúng tôi sẽ không thể biết về các sở thích của Bạn.

  Bạn cần lưu ý rằng, quy định tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ (như Việt Nam) quy định bắt buộc Nhà cung cấp dịch vụ như FUNZY buộc phải lưu giữ thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng trong một thời hạn nhất định kể từ thời điểm cuối cùng mà người sử dụng sử dụng dịch vụ (“Thời Hạn Lưu Trữ”). Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp này thì các quy định của các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên sẽ được ưu tiên áp dụng; do đó, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ chỉ có thể thực hiện sau khi kết Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên.

4. Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn miễn là các Dữ Liệu Cá Nhân này cần thiết để Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ hoặc sản phẩm cho Bạn hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định của pháp luật về trò chơi điện tử trên mạng, thuế, kế toán. 

Nếu Bạn thực hiện yêu cầu xóa bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và Chúng tôi xác định rằng đây là yêu cầu có căn cứ hợp lý, Chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bạn yêu cầu và kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên hoặc thông báo cho Bạn nếu việc này cần thêm nhiều thời gian hơn.

5. Phản đối chống lại các chương trình bán hàng dựa trên hồ sơ khách hàng và khách hàng mục tiêu.  

Tại bất kỳ thời điểm nào Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để gửi cho Bạn các chương trình quảng cáo, các đề xuất đặc biệt và các tin nhắn bán hàng, bao gồm việc Chúng tôi xây dựng Hồ sơ khách hàng cho các mục đích này và Chúng tôi sẽ dừng việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn để phục vụ cho các mục đích này. 

Bạn vui lòng cung cấp cho Chúng tôi các thông tin chi tiết về lý do Bạn yêu cầu để hỗ trợ Chúng tôi xác định liệu Bạn có cơ sở hợp pháp để phản đối hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nếu có các cơ sở hợp pháp để Chúng tôi thực hiện việc này.

6. Hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân chỉ để lưu trữ 

Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi nắm giữ về Bạn chỉ cho mục đích lưu trữ, khi:

(a) Bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn là không chính xác với điều kiện Chúng tôi có một khoảng thời gian cần thiết để xác minh liệu Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có chính xác hay không;

(b) Chúng tôi muốn xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn do nó không còn cần thiết cho mục đích của Chúng tôi nhưng Bạn yêu cầu lưu trữ để thiết lập, thực hiện một số quyền lợi của Bạn hoặc theo các yêu cầu pháp lý;

(c) Bạn phản đối Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của Chúng tôi và Bạn muốn Chúng tôi chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân với điều kiện Chúng tôi có thời gian hợp lý để xác định liệu có việc lạm quyền trong việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này hay không.

7. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra ngoài EU

Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể được chuyển ra ngoài EU. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết và thích hợp để đảm bảo rằng người nhận Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ có trách nhiệm bảo mật và Chúng tôi thực hiện các biện pháp chẳng hạn như các quy định trong Hợp đồng thích hợp để đảm bảo những người nhận dữ liệu được chuyển giao bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tuân thủ tất cả các luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. Thông Tin Trẻ Em

Chúng tôi đề cao vấn đề tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Các Dịch Vụ của Chúng tôi. Bởi vậy, các Dịch Vụ của Chúng tôi chỉ cung ứng cho đúng đối tượng phù hợp với từng loại Dịch vụ được Chúng tôi quy định rõ ràng tại trang web hoặc ứng dụng cung cấp Dịch vụ. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được phép đăng ký tài khoản và chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua tài khoản đăng ký của cha mẹ hoặc người giám hộ với điều kiện được sự cho phép của cha mẹ/ người giám hộ trong trường hợp Dịch vụ có thể cung cấp cho người dưới 14 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hay lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin nào của bất kỳ ai dưới 14 tuổi đang sinh sống tại EU. 

Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được đăng ký bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 14 tuổi đang sinh sống tại EU. 

ĐIỀU 14. NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CHUYỂN GIAO SANG QUỐC GIA KHÁC

1. FUNZY lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn ở nhiều quốc gia trên thế giới để thực hiện các hoạt động được quy định theo Chính Sách này. FUNZY có thể giao kết hợp đồng thứ cấp để xử lý hoặc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn với các bên thứ ba đặt tại các quốc gia nằm ngoài quốc gia của Bạn. Do đó, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn có thể phải tuân thủ pháp luật về quyền riêng tư có sự khác biệt so với pháp luật về quyền riêng tư tại quốc gia của Bạn.

2. Đối với Các Dịch Vụ được cung ứng cho thị trường Việt Nam bởi Nhà phát hành FUNZY có trụ sở chính đặt tại Việt Nam thì Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ được lưu trữ tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Đối với các Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng EU thì sẽ được lưu trữ, chuyển giao theo đúng quy định tại Điều 13 của Chính Sách này.

ĐIỀU 15. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI FUNZY

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin: 

Số điện thoại: 1900636919

Email: hotro@funzy.vn