icon

Điều khoản

Trang chủ / Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Giới thiệu 

1.1. Chào mừng bạn đến với FUNZY. Nội dung Điều Khoản Dịch Vụ này quy định chi tiết các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ được vận hành bởi Nhà phát hành FUNZY (sau đây gọi chung là "FUNZY" hoặc "Chúng tôi”), bao gồm nhưng không giới hạn các trò chơi điện tử trên hệ thống PC, thiết bị di động, bất kỳ trò chơi hoặc dịch vụ nào khác được cung cấp bởi FUNZY ở hiện tại hoặc trong tương lai (gọi chung là "Dịch vụ").

1.2. Bằng việc sử dụng các Dịch vụ, mở tài khoản hoặc truy cập vào website, nền tảng cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi, Bạn đồng ý và chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn lưu ý chỉ sử dụng Dịch vụ theo đúng độ tuổi được Chúng tôi khuyến cáo với từng Dịch vụ cụ thể. Đối với các Dịch vụ được Chúng tôi cung cấp cho người dưới 14 tuổi thì Bạn chỉ sử dụng khi được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi sử dụng. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dưới 14 tuổi đang sử dụng Dịch vụ, Bạn phải chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ này và chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Dịch vụ của con mình hoặc người được Bạn làm giám hộ. Đối với những Dịch vụ được cung cấp cho người từ đủ 14 tuổi thì Bạn chỉ được sử dụng khi từ đủ 14 tuổi trở lên. 

1.3. Nội dung của bản Điều Khoản Dịch Vụ này có thể được chỉnh sửa, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước cho Bạn. Việc Bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi sẽ được xem là sự chấp nhận đối với các điều khoản chỉnh sửa đó. Vì vậy, Bạn nên thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi để có thể cập nhật được những thay đổi mới nhất. 

2. Tài khoản

2.1. Một số Dịch vụ của FUNZY yêu cầu Bạn cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của FUNZY. Bạn lưu ý các quy định sau khi đặt tên tài khoản/tên nhân vật: 

 • Khi tạo lập tài khoản Bạn cần điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi thực hiện đăng ký;
 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan, có thể gây liên tưởng đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước;
 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;
 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín các Dịch vụ do FUNZY cung cấp;
 • Không được đặt tên có thể khiến người khác hiểu nhầm hay liên tưởng rằng tên này có liên quan đến các thành viên của FUNZY hay bản thân FUNZY;
 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…).

2.2. Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để truy cập và sử dụng các Dịch vụ trên trang web hoặc các nền tảng cung cấp Dịch vụ khác của Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ, chính sách nào của bên thứ ba mà không phải do Chúng tôi cung cấp. Bất kỳ liên kết nào được cung cấp thông qua Dịch vụ dẫn tới trang web dịch vụ của bên thứ ba có thể sẽ cho phép Bạn rời khỏi trang web hoặc Dịch vụ của Chúng tôi. Các liên kết này chỉ được cung cấp theo phép lịch sự để tạo tiện ích cho Bạn và các trang web mà Chúng liên kết đến không thuộc quyền kiểm soát của FUNZY dưới bất kỳ hình thức nào và do đó Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập chúng. FUNZY hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào như vậy hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang liên kết, bao gồm mọi thay đổi hoặc cập nhật đối với các trang đó. Việc FUNZY cung cấp các liên kết này không ngụ ý hoặc thể hiện sự liên kết, xác nhận hoặc tài trợ của FUNZY đối với bất kỳ trang web được liên kết và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

2.3. Bạn đồng ý (a) cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản (b) giữ bí mật mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng tài khoản cùng mật khẩu của Bạn khi đăng nhập, không tiết lộ (bất kể vô tình hay hữu ý) thông tin tài khoản và mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả người thân thích của Bạn, (c) đảm bảo rằng Bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi lần sử dụng Dịch vụ, (d) đảm bảo rằng thông tin tài khoản của Bạn là chính xác (e) trong bất kỳ trường hợp nào Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn có thể ngay lập tức thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho FUNZY để được hỗ trợ xử lý , (f) không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước của FUNZY và (g) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra dưới thông tin tài khoản của mình ngay cả khi các hoạt động hoặc việc sử dụng đó không phải do Bạn thực hiện. FUNZY sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng trái phép tài khoản của Bạn hoặc do Bạn không tuân thủ thỏa thuận này.

3. Sử dụng Dịch vụ

3.1. Bạn hiểu rằng Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi nội dung Bạn tải lên, đăng, gửi email hoặc cung cấp liên quan đến Dịch vụ của Chúng tôi. Mặc dù Chúng tôi đã có các biện pháp để kiểm soát nội dung đó, tuy nhiên trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi Chúng tôi đã kiểm soát, nếu phát sinh những nội dung không đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ thì Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung nào. Ngoài ra, tại bất kỳ thời điểm nào, Chúng tôi có quyền từ chối, xóa hay gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi bởi Bạn nếu Chúng tôi nhận thấy nội dung đó không phù hợp với Dịch vụ của Chúng tôi. 

3.2. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi, bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung Dịch vụ hoặc trang web cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ trang web nào khác. Ngoài ra, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ, thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép nội dung của Chúng tôi, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi.

3.3. FUNZY có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ trong những trường hợp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo thỏa thuận giữa FUNZY với Nhà phát triển Game hoặc vì mục đích cải tiến, hoàn thiện Dịch vụ. FUNZY có thể phát hành một số Dịch vụ hoặc tính năng của Dịch vụ ở phiên bản thử nghiệm, phiên bản này có thể không hoạt động chính xác như phiên bản cuối cùng và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong những trường hợp như vậy. Chúng tôi có toàn quyền áp dụng giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập một phần các Dịch vụ tương ứng với từng cấp độ người dùng. 

 3.4. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác liên quan đến Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ tác phẩm phái sinh, tiêu đề, mã máy tính, đối tượng, chủ đề, nhân vật, tên nhân vật, câu chuyện, hội thoại, địa điểm, khái niệm, tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, hoạt hình, âm thanh, tác phẩm âm nhạc, hiệu ứng nghe nhìn, văn bản, hiển thị màn hình, phương thức hoạt động, “các ứng dụng nhỏ” được tích hợp trong Dịch vụ và mọi tài liệu liên quan) là thuộc về FUNZY và/hoặc bên thứ ba (nếu có) được Chúng tôi xác định cụ thể trong Dịch vụ hoặc theo thỏa thuận riêng giữa FUNZY và bên thứ ba.

3.5. Bạn đồng ý không:

 1. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
 2. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mang tính khiêu dâm, đồi trụy hoặc tuyên truyền các nội dung không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục; 
 3. Lợi dụng Dịch vụ để chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo hoặc phân biệt chủng tộc;
 4. Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế và những bí mật khác do pháp luật quy định; 
 5. Sử dụng Dịch vụ để cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến chống rửa tiền hoặc chống khủng bố;
 6. Sử dụng Dịch vụ để cung cấp tài nguyên, hỗ trợ vật chất hoặc bất kỳ hỗ trợ nào khác cho tổ chức khủng bố. 
 7. Sử dụng Dịch vụ cho mục đích lừa đảo;
 8. Sử dụng Dịch vụ để gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
 9. Sử dụng Dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 10. Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ cách nào không được phép theo thỏa thuận này;
 11. Giả mạo tiêu đề hoặc bất kỳ hành vi nào để cố ý che giấu nguồn gốc của nội dung được truyền qua Dịch vụ;
 12. Thu thập bất kỳ thông tin nào bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào trái với quy định pháp luật hoặc quy định của FUNZY;
 13. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp nội dung vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào;
 14. Xóa mọi thông báo độc quyền khỏi Dịch vụ;
 15. Gây ra, cho phép sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc dịch Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng của FUNZY;
 16. Cố gắng dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời hoặc hack Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), đánh bại hoặc vượt qua mọi công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật do FUNZY triển khai đối với Dịch vụ và/hoặc dữ liệu được FUNZY truyền, xử lý hoặc lưu trữ;
 17. Can thiệp, thao túng, làm gián đoạn Dịch vụ, máy chủ, mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào khác hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của hệ thống kết nối với Dịch vụ;
 18. Thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Dịch vụ, các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ;
 19. Bôi nhọ danh dự, lan truyền thông tin sai lệch về FUNZY;
 20. Quảng cáo, đăng nội dung về các kênh nạp fun/đá hồn/vật phẩm khác của Dịch vụ không chính thống;
 21. Quảng cáo việc mua bán công cụ hack map, phần mềm thứ 3 can thiệp vào game;
 22. Sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu của người chơi khác;
 23. Lôi kéo người chơi sang game đối thủ; 
 24. Thực hiện việc mua bán, trao đổi Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo, điểm thưởng trong trò chơi hoặc tài khoản trò chơi giữa người chơi với nhau bằng tiền, hiện vật hay hiện kim hoặc các hành vi vi phạm quy tắc hành xử thông thường của cộng đồng người sử dụng trò chơi điện tử trên mạng và/hoặc của ngành giải trí trực tuyến.  
 25. Thực hiện những hành vi gây rối, gây mất trật tự an ninh tại trụ sở/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của FUNZY hoặc đơn vị liên kết với FUNZY. 

4. Phí và thanh toán:

4.1. Khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, tùy từng loại Dịch vụ, Bạn được chúng tôi cung cấp các lựa chọn mua Đá hồn, Kim cương hoặc Đơn vị ảo khác (“Đơn vị ảo”), vật phẩm hoặc skin ảo trong trò chơi (“Vật phẩm ảo”) hoặc các quyền khác có sẵn. Tùy vào Đơn vị ảo và Vật phẩm ảo mà Bạn chọn, đôi khi Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn thanh toán cho Chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba khác để nhận được Đơn vị ảo và Vật phẩm ảo. 

4.2. Giá của Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo sẽ được hiển thị tại thời điểm mua. Tất cả các khoản phí và thanh toán cho Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ tại thời điểm mua thông qua phương thức thanh toán liên quan.

4.3. Bạn có thể lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp theo các phương thức thanh toán mà Chúng tôi đang áp dụng và đã được Chúng tôi đăng tải trên website https://napfun.vn/Bạn phải đảm bảo các thông tin thanh toán mà bạn thực hiện đều là đúng và chính xác, không có hành vi gian lận, giả mạo. Bạn phải tuân thủ theo tất cả các điều khoản và điều kiện của phương thức thanh toán mà bạn chọn.

4.4. Chúng tôi có thể gửi hóa đơn cho bạn (i) trước; (ii) tại thời điểm mua hàng; (iii) sau khi mua hàng tùy theo quyết định của Chúng tôi.  

4.5. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bất kỳ giao dịch và/hoặc quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ của Chúng tôi nếu Bạn không thanh toán đầy đủ các khoản phải thanh toán cho việc mua Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo trong thời gian quy định. Việc đình chỉ hoặc hủy các Dịch vụ do Bạn không thanh toán có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập và sử dụng tài khoản của Bạn và các dịch vụ liên quan khác (nếu có).

4.6. Bạn không được sử dụng bất kỳ phương thức lừa đảo hoặc gian lận nào để tăng Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo của mình. Nếu Bạn vi phạm Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản, tịch thu các Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo của Bạn. 

4.7. Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này, tất cả các giao dịch liên quan đến Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo là cuối cùng và Chúng tôi không hoàn lại tiền cho bất kỳ Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo Bạn đã mua ngay cả khi Bạn đã hủy việc đăng ký sử dụng các Dịch vụ. 

4.8. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi giá Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc tạm ngừng cung cấp các Đơn vị ảo, Vật phẩm bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Chúng tôi.

4.9. Đơn vị ảo, Vật phẩm ảo hoặc các quyền khác chỉ được quy đổi theo các dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của Chúng tôi. Đơn vị ảo, Vật phẩm không có giá trị sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài Dịch vụ Chúng tôi cung cấp theo thỏa thuận này. 

4.10. Tất cả Dịch vụ này được cung cấp bởi Chúng tôi và chỉ được sử dụng trên hệ thống của Chúng tôi. Đây như một phần Dịch vụ của Chúng tôi và không được kết hợp hoặc sử dụng cùng với các chương trình ưu đãi khác ngoại trừ những chương trình do Chúng tôi chỉ định.

4.11. Vật phẩm ảo của Bạn sẽ có giá trị cho đến khi Tài Khoản của bạn bị chấm dứt hoặc nếu Chúng tôi không thể phục vụ tài khoản của Bạn một cách hợp pháp (ví dụ, nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nữa). Nếu tài khoản của Bạn không có hoạt động (có nghĩa là bạn đã không đăng nhập vào Tài Khoản của mình) quá 6 tháng, Chúng tôi có quyền xóa hoặc vô hiệu tài Khoản của Bạn và tất cả các vật phẩm trong tài khoản của Bạn sẽ bị mất, khi đó sẽ không có khoản hoàn trả nào được thực hiện theo cùng một mức tương đương.

5. Chính sách bảo mật thông tin

 5.1. Để bảo vệ quyền của Bạn tốt hơn, Chúng tôi đã cung cấp Chính sách bảo mật thông tin của FUNZY để giải thích chi tiết quy định liên quan đến việc sử dụng, tiết lộ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật thông tin để hiểu cách FUNZY thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, Bạn đồng ý với việc FUNZY thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý nội dung và dữ liệu cá nhân của Bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin. 

5.2. Bạn có thể tham khảo chi tiết Chính sách bảo mật thông tin đã được Chúng tôi đăng tải tại đường link sau: https://funzy.vn/.

6. Hình thức xử phạt

6.1. Đối với các hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch vụ và các quy định của Dịch vụ cụ thể, FUNZY có quyền tự mình và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng Dịch vụ để xử lý các hành vi vi phạm. Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau: 

 • Nhắc nhở: Áp dụng với hành vi vi phạm lần đầu và ít gây ảnh hưởng đến Dịch vụ hoặc người sử dụng khác theo đánh giá của FUNZY.
 • Cảnh cáo: Áp dụng đối với hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm hoặc vi phạm các quy định tại tiểu mục 8, 9, 10, 11, 12,  khoản 3.5 Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này.
 • Khóa tài khoản có thời hạn (thời gian cụ thể tùy theo hành vi, mức độ và quyết định của FUNZY) áp dụng đối với hành vi vi phạm đã bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo mà không khắc phục và/hoặc tái phạm hoặc vi phạm các quy định tại tiểu mục 1, 5, 14, 17, 20, 22, 23 24, 25 khoản 3.5 Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này.
 • Khóa tài khoản vĩnh viễn áp dụng với những hành vi áp dụng đối với hành vi vi phạm đã bị áp dụng hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn mà không khắc phục và/hoặc tái phạm hoặc vi phạm các quy định tại tiểu mục 2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20 khoản 3.5 Điều 3 của Điều Khoản Dịch Vụ này.
 • Chuyển hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm theo các quy định hoặc kiến nghị khởi tố hình sự: Áp dụng với tất cả hành vi vi phạm pháp luật theo từng lĩnh vực luật định. 

6.2. Mặc dù đã quy định ở trên, tùy từng mức độ vi phạm FUNZY có quyền áp dụng bổ sung hoặc đồng thời các biện pháp xử lý nhằm răn đe và đảm bảo môi trường sử dụng Dịch vụ lành mạnh, công bằng. Trường hợp hành vi vi phạm của người sử dụng chưa được thể hiện trong các hình thức xử phạt trên hoặc chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, FUNZY có toàn quyền đơn phương quyết định mức xử phạt hợp lý.

6.3. Ngoài ra, FUNZY có quyền công bố tên tài khoản của Bạn, hình thức xử lý lên trang chủ của các trò chơi, Dịch vụ, thông báo bên trong trò chơi cho những người chơi khác hoặc các kênh thông tin khác mà FUNZY có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi.

7. Loại trừ trách nhiệm

7.1. Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản của Bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ. FUNZY không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh trong trường hợp Bạn bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu và các giao dịch thanh toán liên quan đến gian lận, giả mạo thông qua tài khoản của Bạn.

7.2. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối các thiệt hại gián tiếp, mất lợi nhuận, doanh thu, uy tín, tiết kiệm dự kiến phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hay không thể sử dụng các Dịch vụ.

8. Bồi thường

8.1. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và miễn trách nhiệm cho FUNZY cùng các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, cán bộ, nhân viên hoặc các đối tác của Chúng tôi  đối với bất kỳ khiếu kiện, kiện tụng, thủ tục, thiệt hại, phạt tiền, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và các chi phí giải quyết bất đồng khác) và mọi trách nhiệm pháp lý liên quan phát sinh liên quan đến (i) việc đặt máy chủ, điều hành, quản lý và/hoặc quản trị các Dịch vụ bởi hoặc thay mặt Chúng tôi, (ii) việc Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hay hướng dẫn nào được tham chiếu trong đây, (iii) việc Bạn sử dụng hay sử dụng không đúng cách các Dịch Vụ, hoặc (iv) việc Bạn vi phạm bất kỳ điều luật hay quyền nào của một bên thứ ba.

9. Cơ chế giải quyết khiếu nại

9.1. Mọi khiếu nại, khiếu kiện, góp ý, tố cáo nếu có sẽ được Chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, Bạn vui lòng thông báo cho Chúng tôi theo thông tin sau:

Bộ phận chăm sóc khách hàng FUNZY:

Điện thoại: 1900636919

Email: hotro@funzy.vn 

Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Trường hợp cần thời gian xử lý lâu hơn, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn. 

9.2. Để thực hiện khiếu nại thì tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để FUNZY có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc FUNZY có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì FUNZY có quyền từ chối giải quyết khiếu nại của Bạn đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. 

9.3. Bạn đồng ý rằng, việc khiếu nại, khiếu kiện thông qua cơ quan pháp luật thì Chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và Chúng tôi sẽ tham dự nếu có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. 

10. Tuyên bố và đảm bảo 

10.1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: 

• Bạn có đầy đủ năng lực pháp lý (bao gồm cả việc cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp như được nêu tại mục 1 ở trên), quyền và khả năng tham gia các Điều khoản dịch vụ này;

• Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều Khoản Dịch vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành liên quan đến Dịch vụ.

11. Luật điều chỉnh

11.1. Các Điều Khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc bất đồng dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng tại cơ quan Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. 

12. Điều khoản chung

12.1. Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép lại bất kỳ quyền nào được cấp cho Bạn theo Thỏa thuận này hoặc ký hợp đồng phụ với bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn.

12.2. Không có nội dung nào trong Điều khoản Dịch vụ này cấu thành mối quan hệ hợp tác, liên doanh hoặc đại lý chính giữa Bạn và FUNZY, cũng như không cho phép Bạn chịu bất kỳ chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào thay mặt cho FUNZY.

12.3. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách rời khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ các điều khoản còn lại trong khu vực tài phán đó.

12.4. Việc FUNZY không thể yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền của FUNZY sau này trong việc thực thi các yêu cầu đó, trừ khi điều đó được từ bỏ bằng văn bản.

BẠN THỪA NHẬN VÀ TUYÊN BỐ ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THỎA THUẬN NÀY (BAO GỒM CẢ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO TRONG TƯƠNG LAI). BẰNG VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN HIỂU RẰNG BẠN ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ CỦA BẠN ĐƯỢC KÝ BẰNG TAY.